Ważne telefony

Miejskie centrum powiadamiania Ratunkowego   112

Policja    997

Pogotowie ratunkowe   999

Straż pożarna   998

Straż Miejska   986

Błękitna linia   19395

Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie     (58) 346 10 61

Europejski Telefon Zaufania dla Dzieci     116 111

Rzecznik Praw Ucznia      (58) 301 46 37; 669 34 00

Internetowy Telefon Zaufania „Anonimowy przyjaciel”                                                           pomoc@telefonzaufania.org.pl

Telefon Zaufania dla Kobiet i Dzieci Maltretowanych       (58) 301 92 62

Telefon Zaufania Policyjnego Pogotowia Dziecięcego     (58) 334 73 67

Centrum Interwencji Kryzysowej        (58) 622 22 22